Achtergrond

Niet op zoek naar de fouten en verschillen, maar juist naar de successen, verbinding, talenten en de kracht van diversiteit!

Wij hebben ervaren dat de meeste mensen en organisaties het leuk vinden om hun successen te delen met anderen. Successen maken immers blij, creëren enthousiasme, geven (zelf)vertrouwen en inspireren ons en anderen om opnieuw successen te behalen. Op dat principe is ook de Excellent Leadership Experience gebaseerd.

Militaire leiders worden zeer intensief getraind in leiderschap voordat ze daadwerkelijk in de praktijk gaan leiden. In de civiele markt wordt leiderschap vormgegeven door middel van Management Development programma’s. Hoe kunnen we de successen in leiderschapsontwikkeling vanuit de diverse werelden verbinden en optimaliseren.

Er wordt steeds meer gesproken over oud- en nieuw leiderschap. In plaats van afzetten tegen het oude willen wij juist verbinden en vooral investeren in vernieuwend leiderschap dat is gebaseerd op vertrouwen, verbinden en waarderen.

Welke opvattingen heeft een succesvol leider over leiderschap en welke gedragingen passen daarbij? Middels onze interviews met topleiders inventariseren we de mental frames van vernieuwend en succesvol leiderschap en presenteren we enkele praktijkvoorbeelden en de effecten daarvan.

Door een positieve verandering in leiderschap te realiseren, creëert het leiderschap vertrouwen. Leiderschap vanuit vertrouwen, verbinding en waardering leidt tot meer succes en geluk binnen organisaties, waardoor we de maximale potentie van mensen aanboren en verzilveren.