Locatie

Binnenkort volgt meer informatie over de locatie. Ook voor de eventuele locatie geldt dat we een partnerschap zoeken, waarbij wordt samengewerkt om de Excellent Leadership Experience tot een succes te maken.